• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Projektowanie graficzne

Projekt i skład czasopism oraz wszelkiej grafiki dla druku i Internetu.

Zapewniam profesjonalny skład DTP na podstawie makiet dostarczonych przez klienta lub nowy design wzorowany najnowszymi trendami. Doświadczenie zdobyte przy projektowaniu oraz składzie gazet i czasopism: Smart, Logo, Avanti, Hakin9, Galeria, psd. PHOTOSHOP, psd. Starterkit BAR, Boston IT Security Review, Kurier Wolski, Kreatywny Bazar, Linux+, phpsolutions, Budnews Magazine, oraz advertoriali, insertów, reklam prasowych, gazetek reklamowych, katalogów, broszur, bannerów, ulotek i innych materiałów do druku, również na tablety.

Najnowszy projekt
słowniczek prasy
Back to Top