• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Projektowanie czasopism

Aera Design: projektowanie i skład DTP czasopism oraz wszelkiej grafiki dla druku i Internetu.

Zapewniam profesjonalny skład na podstawie makiet, dostarczonych przez klienta lub nowy design, wzorowany najnowszymi trendami i oczekiwaniami odbiorców. Doświadczenie poparte pracą przy składzie czasopism: Smart, Logo, Avanti, Hakin9, Galeria, psd. PHOTOSHOP, psd. Starterkit BAR, Boston IT Security Review, Kurier Wolski, Kreatywny Bazar, Linux+, Budnews Magazine i wielu numerów specjalnych.

Najnowszy projekt
słowniczek prasy
Back to Top