CZASOPISMA

  • alt text
  • alt text

.psd StarterKit

Czasopismo dla grafików komputerowych.

Zakres prac:
skład graficzny.

Klient:
Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.