Ta strona używa plików cookies.       ROZUMIEM

PROJEKTOWANIE /
SKŁAD CZASOPISM i GAZET

Aera Design: projektowanie czasopism, gazet, magazynów. Skład techniczny i łamanie książek oraz innych materiałów do druku. Oferuje skład tekstu na podstawie makiet dostarczonych przez klienta lub całkowicie nowy layout i typografię. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte przy składzie kilkuset gazet i czasopism.

Złamane czasopisma:

Smart, Logo, Avanti, Hakin9, Galeria, psd. PHOTOSHOP, psd. Starterkit BAR, Boston IT Security Review, Kurier Wolski, Kurier Chłodna, Kurier Powstańczy, Kreatywny Bazar, Linux+, phpsolutions, Budnews Magazine, Franczyza and Biznes, Szejk dla PGNiG, oraz wiele numerów specjalnych.

Zakres prac:

• dobór zdjeć oraz grafik, ew. zakup grafik z banków zdjęć,
• obróbka kolorystyczna i szparowanie zdjęć,
• skład, łamanie i redakcja techniczna tekstu,
• projektowanie okładki i stron redakcyjnych czasopisma,
• projektowanie reklam do magazynu (wewnętrznych),
• nanoszenie korekty,
• przygotowanie plików produkcyjnych do druku,
• przygotowanie wersji elektronicznej czasopisma.

Więcej projektów w portfolio...

Czasopismo

– wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.
Więcej na Wikipedii...

Rodzaje czasopism:

dziennik, gazeta codzienna (313 numerów w ciągu roku, pominąwszy niedziele) dwudnik, gazeta dwudniowa (182-183 numery w ciągu roku) tygodnik (52 numery w ciągu roku) dwutygodnik (26 numerów w ciągu roku) miesięcznik (12 numerów w ciągu roku) dwumiesięcznik (6 numerów w ciągu roku) kwartalnik (4 numery w ciągu roku).
Więcej na Wikipedii...Zleć skład czasopisma aeradesign@vp.pl