PROJEKTOWANIE CZASOPISM / GAZET

Skład czasopisma już od 20 zł netto za stronę. Zapytaj o wycenę!
Chcesz odświeżyć layout czasopisma? Skorzystaj z fachowych usług i doświadczenia popartego pracą przy składzie najpopularniejszych magazynów w Polsce.

Projektowanie czasopism

Projektowanie layoutu czasopisma jest jedną z najbardziej zróżnicowanych specjalizacji w projektowaniu graficznym, a tematyka gazet rozciąga się na prawie każdą dziedzinę życia. Każdy rodzaj czasopisma wymaga odmiennego podejścia kreacyjnego. Dobrze zaprojektowane czasopismo zawiera dużo atrakcyjnych wizualnie elementów oraz dynamicznie łączy ilustracje z warstwą tekstową.

ELEMENTY CZASOPISMA:

Makieta

pomaga utrzymać elementy czasopisma w logicznym porządku. W układzie modułowym dzieli powierzchnię strony publikacji na prostokąty. Makieta pomaga utrzymać tekst i ilustracje w porządku. Ilość bloków, modułów zależy od stopnia skomplikowania czasopisma, im bardziej skomplikowana jest jego zawartość tym bardziej uniwersalna powinna być makieta.

Siatka w czasopiśmie

służy do organizowania tekstu i elementów graficznych na stronie, to narzędzie za pomocą, którego projektant czasopisma zapewnia równowagę w layoucie. Siatka stanowi szkielet strony i zapewnia spójność i nie powinna ograniczać kreatywności projektanta. Stosowanie siatki daje pewność, że poszczególne elementy projektu utworzą spójną całość czasopisma.

Kolumna dokumentu

to obszar strony zajęty przez tekst i elementy graficzne. Jest to prostokąt nieco mniejszy od wymiarów arkusza papieru, na którym został wydrukowany.

Łamy

odpowiadają za pionowy podział graficzny projektu czasopisma, w które wlewany jest tekst. Szerokość łamów ma duży wpływ na jego czytelność. Szerokość łamu zależy od formatu strony, szerokości i stopnia pisma. Na ogół w wierszu nie powinno się być więcej niż 40 znaków (sześć słów), aby nie utrudniać czytania tekstu.

Okładka magazynowa

strony takie zawierają duże elementy graficzne oraz dynamiczne tytuły podkreślające wiodący temat. W przypadku tabloidów pakiet taki dominuje na okładce (i może stanowić jedynie odsyłacz do tekstu znajdującego się wewnątrz numeru).

Kroje pisma

dzielimy na kroje tekstu zasadniczego i kroje nagłówkowe. Kroje nagłówkowe różnią się przede wszystkim wielkością, są dużo większe od tekstu zasadniczego. Ich wielkość zaczyna się powyżej 14 pkt. Składając nagłówki możemy pozwolić sobie na większą elastyczność i wykorzystać kontrast miedzy tekstem zasadniczym. Do składu nagłówków możemy użyć krojów bezszeryfowych, które dodadzą projektowi nowoczesności. Głowna część materiału składana jest krojem zasadniczym. Kroje pisma zasadniczego składamy krojami klasycznymi szeryfowymi np.: Garamond, Times, Calson. Kroje te najlepiej nadają się do tekstów długich.


POPULARNE FORMATY CZASOPISM:

B5 (170×240 mm)

Najczęściej spotykany format.

A4 (210×297 mm)

Typowy format czasopisma.

289×350 mm

Popularny format gazetowy.

Zleć skład czasopisma aeradesign@vp.pl